транспортни услуги

 

В древността първобитните хора не са имали високи изисквания, но начина им на живот поражда необходимостта от средства за пренос на товари.Това са били различни приспособления за транспортране на ловното оборудване по миграционните маршрути на дивеча.Смешно звучи, но това са праотците на съвременния трнспорт.От 3500г. пр. Хр. са първите свидетелства за използуването на колелото в транспортно средство.Това е преломен момент в човешката история, защото колелото генерира поредица от открития и нововъведения, тласнали цивилзацията в ново русло.Примерите за това са много,но транспортирането на излишъците от земеделското производство са в основата на развитието на транспортната инфраструктура.Така се раждат търговските пътища, които са свидетели на възхода и краха на много империи: Вавилон, Асирия, Египет, Рим .... Имало е и цивилизации, които не са използували колелото, например Маите ...причината е приликата му със Слънцето, което те обожествявали.Това е довело до "транспортна" изолация, слаба мобилност и уязвимост Една от причините няколко стотин конкистадора да успеят да разбият многохилядна армия.Човечеството минава през много катаклизми, войни, преселения...,което изисква от своя страна транспортирането на хора и имущество по бърз и ефективен начин.На принципа нуждата поражда решението, транспорта се развива успоредно с темпа на цивилизацията...и ,ако в началото е била достатъчна животинската тяга близо 5000 години,то прехода от парния двигател до атомната тяга е няколко стотин години. Бесният темп на съвремието налага на танспорта изисквания, на които той вече трябва да отговаря не само с количество, но и с качество. Така от първата колесница се стига до съвременния високоскоростен транспорт.Транспортните услуги от прост превоз на стоки от т.А до т.Б, вече са обект на мениджмънт от висок ранг.Координирането на транспорта, изисква подходящо групиране, маршрутизация и постоянен контрол на услугата.

Регистрирайте се в най-богатата отворена директория www.onlinecategory.com
Транспортни услуги
Боби Гелев Транспорт ЕООД,
Ви желае добро настроение!
 
© 2009 Боби Гелев Транспорт ЕООД | onlinecategory.com | Контакт | Карта на сайта | BGtop